Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 r

Rada Powiatu w Krakowie przyjęła program "Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku."

 

Opieka wytchnieniowa będzie  realizowana poprzez zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu opieki w zorganizowanym turnusie obciążeniowym. Turnus obciążeniowym  polega na zapewnieniu dziecku niepełnosprawnemu opieki w zorganizowanym turnusie obciążeniowym . Turnus obciążeniowy polega na zapewnieniu  dziecku całodobowej opieki lub zapewnieniu dziecku opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:

a) udzielenie pomocy w podstawowych czynnosciach życiowych,

b) pielęgnacji,  w tym pielęgnacji w czasie choroby,

c) opiece medycznej,

d) opiece higienicznej,

e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,

f) kontaktach z otoczeniem,

g) miejscu pobytu wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,

h) wyżywienie,  w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,

i) utrzymanie czystości,

j) zapewnieniu organizacji czsu wolnego,

Adresatami programu są : rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznosci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jeg o leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności . Z pobytu na turnusie obciążeniowym,który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci,po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów - organizatora opieki wytchnieniowej. O zakwalifikowaniu dziecka pod względem medycznym i możliwości zapewnienia mu opieki decydują służby medyczne organizatora.  Turnusy organizowane będą w formie całodoboej lub dziennej. Turnusy dzienne odbywać się będą przez cały tydzień, w godz. 8.00-18.00.Uczestnictwo  niepełnosprawnego dziecka w turnusie całodobowm lub dziennym jest bezpłatne.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 42875