Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) samorząd gminy przystąpił do opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet mających pomóc w zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie w naszej gminie. Chcemy budować ten dokument z udziałem mieszkańców, przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej. Dlatego też zapraszam do wypełnienia załączonej ankiety, mającej pomóc w zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie w naszej gminy. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania programu. Wypełnione ankiety prosimy przekazać do GOPS Sułoszowa do dnia 10.07.2017 r.


Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 42884