Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci art.20 ust.1 „W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przypomnienia informuje, iż zgodnie z powyższym przepisem ustawy wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ należy bezzwłocznie zgłosić.

Takimi zmianami są między innymi :

- podjęcie zatrudnienia,

- zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie wszelkich świadczeń z Urzędu Pracy,

- uzyskanie wszelkich zasiłków z ZUS.

Świadczenia 500+ które osoba pobrała nienależnie jest obowiązana zwrócić z należnymi odsetkami za opóźnienie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 41403