Ruszył program "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej prowadzi nabór wniosków dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Sułoszowa na dofinansowanie wydatków edukacyjnych.

W celu poprawy jakości życia polskich rodzin Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 3+ z terenu województwa małopolskiego.

Opracowany został projekt „Pierwszy dzwonek", polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

  • Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 684 zł) uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)
  • Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.
  • Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Sułoszowej, pokój nr 8 w dniach:

  • poniedziałek od 9.15 do 17.15
  • wtorek-piątek w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Wnioski należy składać w siedzibie GOPS w Sułoszowej do 15 maja 2015 r.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod nr 12 389 60 28 wew. 08

Projekt jest realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 36625